Startmotor - bijdragen aan werkgelegenheid

Hart van Zuid voert een aantal projecten uit die een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid, talentontwikkeling en participatie op Zuid. Naast de Startmotor hebben we ook: Maatschappelijke Diensttijd op Zuid (MDT op Zuid) & Real life learning

 

Arbeidsmarktonderzoek op Zuid

Er wordt te weinig geïnvesteerd in praktisch geschoolden werknemers, stelt Prof. Dr. Roland Blonk, verbonden aan zowel TNO als de universiteit Tilburg. Dat is zonde, want door dat wel te doen kunnen mensen die aan de kant staan juist instromen naar werk. De toepasbaarheid van deze alternatieve benadering van het arbeidsmarktprobleem wordt op Rotterdam-Zuid onderzocht in samenwerking met een groep ondernemers en organisaties. De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen we ontwikkelperspectief voor praktisch geschoolden zo organiseren dat dit een win win oplevert voor zowel werknemer, werkgever als werkzoekende. 


Duurzaam inzetten op werkgelegenheid en talentontwikkeling is op Zuid een flinke uitdaging gezien het sociaaleconomische klimaat daar. Dit blijkt uit cijfers van de gemeente Rotterdam. Rotterdam Zuid is met ruim 41% (2017) van het aantal bijstandsgerechtigden oververtegenwoordigd in het Rotterdamse bijstandsbestand. Dat moet toch anders kunnen vindt Blonk. Daarom initieerde hij zijn onderzoek de Startmotor. Blonk: “Het blijkt dat werknemers met ontwikkelperspectief zich prettiger voelen (en dus minder ziek) en productiever zijn. Met de Startmotor willen we onderzoeken wat er nodig is voor bedrijven op Rotterdam Zuid om dit ontwikkelperspectief aan praktisch geschoolden te bieden. Dit is ongewoon, zowel werkgevers als onderwijs zijn er niet op ingericht dit wel te doen”.

De schoorsteenwerking die de Startmotor beoogt

De schoorsteenwerking die de Startmotor beoogt

Aanleiding voor dit onderzoek zijn dus de hoge werkloosheidscijfers met daar tegenover de hoge percentages praktisch geschoolden zonder (ontwikkel)perspectief. Dit terwijl 20% van die groep wel openstaat voor bij- en omscholing. Wanneer bedrijven en organisaties dus wel zouden investeren in de talenten van hun praktisch geschoolde werknemers, zouden deze werknemers óf van meerwaarde worden voor het bedrijf waar zij werken, óf doorstromen naar ander werk. In beide gevallen ontstaat er meer ruimte aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Blonk: “Dan moet er natuurlijk wel geïnvesteerd zijn in de talenten van die mensen die aan de kant staan, daar zie ik een rol voor de overheid, bedrijven en het onderwijs. Al snap ik dat dat niet zomaar gaat. Daarom ook dit onderzoek”.

Schoorsteen
Wanneer praktisch geschoolde mensen doorstromen, en werklozen instromen ontstaat er een ‘trekkende’ werking. Blonk: “Ik noem dat de schoorsteenwerking. Ik zie hem als cruciaal, er is echt beweging nodig aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Alleen zo kan meerwaarde gecreëerd worden voor alle spelers in het veld, de praktisch-opgeleide werknemers, werkgevers met praktisch werk, werkzoekenden, de overheid en de onderwijssector”.

Deelnemers
De startmotor wordt uitgevoerd met opleiders, werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Ook worden opleiders uitgenodigd voor deelname. We organiseren hiervoor workshops waarin thema’s centraal staan als: 21steeeuw ondernemersvaardigheden, 21steeeuw werknemersvaardigheden, wat een werknemer of werkzoekende voor zichzelf nodig acht om te kunnen doorstromen in werk of instromen op werk, en of de ontwikkeling van werkzoekenden is te koppelen aan die van zich ontwikkelende werknemers, zodanig dat er een win ontstaat voor werkgevers.

!Oproep werkgevers op Zuid!
Het team van de Startmotor komt graag in contact met werkgevers die mee willen doen aan een drietal workshops van de Startmotor. Een workshop duurt maximaal 2 uur. Je kunt je aanmelden via: info@hartvanzuidrotterdam.nl o.v.v. Startmotor. Je ontvangt vervolgens een uitnodiging.