Startmotor - bijdragen aan werkgelegenheid

Hart van Zuid voert een aantal projecten uit die een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid, talentontwikkeling en participatie op Zuid. Naast de Startmotor hebben we ook: Maatschappelijke Diensttijd op Zuid (MDT op Zuid) en Real life learning

Arbeidsmarktonderzoek op Zuid
Onder leiding van Prof. Dr. Roland Blonk, verbonden aan zowel TNO als de universiteit Tilburg - werkt Hart van Zuid samen met TNO aan een arbeidsmarktonderzoek wat beweging moet brengen in de onderkant van de arbeidsmarkt.

De centrale vraag in het onderzoek is: hoe kunnen we ontwikkelperspectief voor praktisch geschoolden zo organiseren dat dit een win win oplevert voor zowel werknemer, werkgever als werkzoekende. 

Het onderstaande filmpje laat precies zien wat we onderzoeken:

Kennisarena's
De startmotor wordt uitgevoerd in samenwerking met opleiders, werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Met hen voeren we interviews en doen we workshops. Ook starten we in 2020 een zogenaamde papieren pilot. 

Motor-akkoord
In 2020 gaan we voor het tekenen van een Motor-akkoord. De partijen die dit akkoord tekenen, gaan zich inzetten voor het waarmaken van de Motor. We zijn al in gesprek met verschillende werkgevers, onderwijsinstellingen en afdelingen van de gemeente Rotterdam. Toch zijn we nog steeds op zoek naar nog meer werkgevers die zich met ons willen inzetten voor een dynamische arbeidsmarkt op Zuid.

Meer info over de Startmotor?
Mail ons via: info@hartvanzuidrotterdam.nl o.v.v. Startmotor. Wij beantwoorden graag al je vragen over dit onderzoek en de kansen die er voor jou als werkgever liggen.